Light Connections
 
 
 


אוקטהדרון

 

באנטומיה האנרגטית שלנו, במבנה של 'רשת הכיול האוניברסלית', קיימים דפוסים אנרגטיים רבים.

אחד הדפוסים הוא האוקטהדרון (תמניון בעברית) שהוא מבנה של שתי פירמידות משוכללות המחוברות בבסיסן.

כל שלב טיפולי בטכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי מתייחס לתבנית אחת או יותר, ובסך הכל קיימות 24 תבניות.

תבניות אלו של גיאומטריה מקודשת זהות בצורתן אצל כולנו, יחד עם זאת תכולתן שונה אצל כל אחד ואחד והן אוחזות בתוכן מידע אנרגטי חשוב מאוד וייחודי עבור כל אדם ואדם, ולכן הפעלתן כה חיונית להמשך ההתפתחות שלנו, שכן הן מסייעות בהפעלת הדנ"א שלנו.

 

מדענים אמריקאים שניסו בעבר לקבל מחומרים סינטטיים מבנה מורכב של דנ"א תלת  ממדי, נתקלו בקשיים, טענו שהתהליך גוזל זמן רב, מתסכל, ואף לא ניתן ליישומים מעשיים בהמשך.

לאחר נסיונות מרובים הצליחו מדענים אלה לגרום למולקולה של גדיל בודד של דנ"א להתמוטט/להתקפל באופן ספונטני אל תוך מבנה תלת ממדי חזק יחסית בצורת אוקטהדרון, שניתן להעתקה, ואף גמיש דיו ובעל יכולת לחזור למבנהו המקורי.

 


גם בטבע ניתן למצוא את דפוס האוקטהדרון באבן ששמה פלואורייט.

אבני הפלואורייט בצורת אוקטהדרון נפוצות בעיקר בצבע סגול, אך גם בצבעים אחרים כפי שרואים בתמונה.

מכיוון שהצורה היא של פירמידה כפולה בעלת בסיס משותף, הרי שבכל דרך שהופכים את האוקטהדרון תופיע הפירמידה הכפולה.

זו צורה שמחוברת לגיאומטריה המקודשת והיא מייצגת את השלמות שבה אנרגיות גבוהות של הרוח מתגלמות בחומר, ומראה לנו את פוטנציאל השלמות שקיים בנו אם נשיג אחדות ואיזון בין המישורים השונים שלנו. כן היא האחדות בין הרוחני והפיזי.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות תמר גנישר


  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020