Light Connections
 
  

פוסטרים של תכונות המאסטריות


פוסטרים של האיורים היפהפיים של 44 תכונות המאסטריות, אותן מתרגלים בשלבים
V-VIII של הטכניקה. תכונות אלו מופיעות גם בחפיסת ה"קלפים לתרגול המאסטריות".

 

ניתן לרכישה כפוסטרים בודדים של תכונות המאסטריות או כסט מלא.

   כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020