Light Connections
 
 
 

רשת הכיול האוניברסלית

 

'רשת הכיול האוניברסלית' היא מבנה באנטומיה האנרגטית האנושית המאפשר לנו גישה לשדה הקוונטי של אפשרויות אינסופיות.

 

ה'רשת', שנתגלתה ע"י פגי פניקס דוברו, היא אלקטרומגנטית מטבעה, והיא הארכה של מערכת העצבים הסימפתטית והפרה סימפתטית.

 

ה'רשת' מכילה מידע על עצמנו בצורה של דיסקים של אור ואנרגיה, מידע אודות הדפוסים שלנו, ההיסטוריה שלנו והפוטנציאל שלנו.

 
 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020