Light Connections
 
 

 

הכיול מחדש של היקום - ינואר 2012

מפי קריון באמצעות לי קרול

 

תרגום ועריכה: תמר גנישר

 

 

ברכות יקרים, אני הוא קריון מהשרות המגנטי.

 

ישנם דברים רבים שברצוני לספר לכם, אך שוב, אנחנו מתחילים ברכּוּת. אנחנו מכבדים את האנרגיה שבחדר. אנחנו יוצרים סביבנו בועה של חכמה, על מנת שאלה שרוצים לשמוע, יעשו זאת. אנחנו מדברים אל אנשים רבים, לא רק אל אלה הנמצאים בחדר. ברצוני שתכבדו זאת לרגע, כיוון שזה עבורכם. אין זה מידע סתמי. זו מידע משמעותי, ועליו חותמת אנושית. כלומר שאתם בראתם את כל מה שאומר לכם.

אני מודע לכך שמסר זה ניתן בשתי שפות (אנגלית וספרדית, ת.ג.). המידע מורכב, אך פשוט. לכן עליכם להקשיב על מנת שתוכלו להבין מושגים ותפישות שהוכנו עבורכם מבעוד מועד על ידי אלה המצויים בצד הזה של המעטה/צעיף שיודעים מי אתם.

 

מתרחש שינוי על הפלנטה. אם אתם אכן נשמות עתיקות, הוא משפיע עליכם ולכל אחד ואחד מכם יש השפעה שונה. כלומר, לכל אחד מכם ישנה דרך תגובה שונה לאנרגיה. לנשמות עתיקות יש משהו מעניין מאוד. הם עשויים להיות נשמות עתיקות, אולם משמעות הדבר היא שלכל אחד מהם יש התנסות שונה ביותר של יחידות חיים, כך שכל אחד מכם יגיב בנפרד ובאופן ייחודי לאנרגיית השינוי של הפלנטה. עם זאת, כולכם מרגישים משהו מעניין. זוהי הרחבה ושיפור של החכמה והידע שלכם, וההרגשה שהאנרגיה על הפלנטה נעה בכיוון שנע לקראת התודעה שלכם ואינו מתרחק ממנה.

 

זה תקשור נוסף אודות 'הכיול מחדש של האנושות'. דיברנו על האופן שבו בני האדם עוברים כיול מחדש, כיצד גאיה עוברת כיול מחדש ואפילו כיצד הדנ"א שלכם חווה כיול מחדש. עכשיו הגענו למשהו בלתי צפוי -כיצד היקום עובר כיול מחדש. זו הנחת יסוד קשה שאני מביא לפניכם היום, מכיוון שהיא מכילה תפישות שנמצאות מחוץ למימד השלישי. ולכן נתנהל באיטיות .

 

זמן

 

אנחנו מתחילים בתחזיות ביחס לאנרגיה בה אתם מצויים.

נניח שיש לכם מסלול מרוצים ועליו מכוניות. דמיינו מסלול גדול מאוד... ממש גדול. ונניח שדרושות לנהגים שנים כדי להקיף את המסלול. הם מתעייפים. לפעמים הם יוצאים מהמכונית ונהג חדש נכנס. לפעמים הנהג החדש מתעייף והנהג הקודם חוזר ונכנס שוב. לכן מכוניות המרוץ מלאות בכמה נהגים מנוסים וכמה נהגים שאינם מנוסים. בעודם נוסעים על המסלול, וייתכן וידרשו שנים כדי להקיף אותו רק פעם אחת.

 

נניח שישנו חלק קשה במסלול, חלק שמלא בבורות. ישנם אלה שאינם מצליחים לראות אותם, והנהגים החדשים ביותר נופלים אל תוך הבורות. הנהגים הותיקים יותר יודעים כיצד לעקוף אותם. בתפיסה התלת ממדית, לא קשה לכם לדמיין תמונה שכזו. אולם זוהי מטפורה של הזמן.

המסלול מייצג את תפיסת הזמן של המימד השלישי שלכם, לבד מן העובדה שאתם חושבים שהוא כביש ישר. זה אינו כך. הוא מעגל. עכשיו כשאתם בלתי מודעים למעגל, דמיינו לרגע שאתם אחד מהנהגים שבמכוניות. כמו כן, הרשו לנו לומר שהקפתם את המסלול פעמים רבות.

הנהג החדש עשוי לחשוב שהמסלול הוא ישר ואינו נגמר, מכיוון שהוא נעלם באופק. אולם כנשמות עתיקות, אתם יודעים שהמסלול הוא עקומה ענקית שפשוט לא ניתן לראותה, ממש כמו עקמומיות כדור הארץ. לכן כנהג שהוא נשמה עתיקה, אתם יודעים היכן נמצאים הקטעים הקשים על המסלול. אתם גם מבינים שבמטפורה הזאת, כאשר אתם נוהגים קדימה ורואים את קדמת המכונית שלכם, אתם מביטים בעתיד ובעבר בו זמנית. זוהי אחת התפישות שמוח תלת מימדי אינו יכול לתפוס - שבשעה שאתם משנים את העתיד, אתם גם נוהגים על פני ומשנים את העבר. הנחת יסוד זו לבדה מסבירה כיצד יכולות הנבואות לשנת 2012 להתרחש כלל.

 

אולם שנת 2012 היא פשוט אחד מהמקומות הקשים במסלול, והקדמונים ידעו שהיא מגיעה. הם יכלו לנבא שקיימת בעיה בהמשך המסלול מכיוון שהיא חלק מהמעגל. היא ידועה היטב בזמן, ואלה שעשויים להעניק לה שם יכנו אותה 'זמן פרקטלי'. בהיסטוריה האנושית בעבר, כמה מהחלקים הקשים הביאו למעשה אפילו להשמדת האנושות. כמה מהם הביאו להתחלה מחדש של האנושות. האנרגיה בה אתם נמצאים עכשיו הכילה דואליות בפוטנציאל שלה - יכולתם להתחיל מחדש או יכולתם להתחיל משהו שהפלנטה לא ראתה מעולם קודם לכן.

לפני 22 שנים אמרתי לכם להתכונן לשינוי, להתכונן לשינויים במזג האוויר. הדברים האלה מתרחשים כעת. הם מתרחשים לא מכיוון שקריון או הנביאים אמרו שיתרחשו, אלא משום שנשמות עתיקות ראו את הקושי מגיע. הם הקיפו את מסלול הזמן בעבר והם יודעים היכן נמצאות הבעיות. זו היתה טריטוריה 'מוכרת'...

 

הדבר הקשה ביותר להבנה שאני יכול לספר לכם הוא, שבעודכם מנווטים סביב הקשיים האלה ונעים קדימה במסלול, אתם משנים את האנרגיה של המסלול כולו. לכן, אתם משנים את העבר בעודכם נעים אל העתיד. אין זו תפישה שקל להבינה; אולם היא מסבירה הרבה כל כך למוח הליניארי שלכם על האופן שבו הדברים האלה יכולים להיות. בתפישה של המימד השלישי שלכם, אתם מאמינים שההתנסות שלכם בעתיד תהיה תוצר של מה שאירע בעבר, שאתם נוסעים רק בכיוון אחד והציפיות שלכם לבדן נוסעות בקו ישר. התנסויות העבר שלכן הן כל שיש לכם - וזה אינו מספיק .

 

בעודכם משנים את המסלול, אתם משנים את כללי המסלול. ולכן מה שברצוני לומר לכם בפשטות הוא שיש לפניכם תפישה חדשה. נשמות עתיקות יהיו הראשונים שיראו אותה, והם יזרעו את הזרעים עבור שאר האנושות. האנשים הצעירים יראו אותה, מכיוון שהיא מצויה בירושה ברשומות האקאשיות שלהם. לאט, טבע האדם עצמו ישתנה וינוע לדרך חשיבה חדשה שבה אינכם מודרכים רק על ידי התנסויות שאירעו במה שאתם מחשיבים לעברכם. זהו פוטנציאל מדהים. אינכם הפלנטה היחידה שחוותה זאת. אולם אתם הפלנטה היחידה בגלקסיה שלכם שחווה זאת עכשיו.

 

התמונה הגדולה יותר

 

עכשיו אני עומד לומר דברים שלא יאומנו מבחינה אזוטרית. הגלקסיה שלכם יודעת מה מתרחש כאן על כדור הארץ. איני מדבר על צורות חיים שבגלקסיה שלכם. אני מדבר על הפיסיקה עצמה של מה שאתם חושבים שנמצא שם כ'כללים'. היקום משתף פעולה עם השינוי שלכם – הוא ציפה לו - מכיוון שהגעתם לשם כך.

קשה להסביר זאת. אתם חושבים שפיסיקה היא פשוט הכללים של הדרך בה הדברים פועלים, אולם כיצד אתם מסבירים את מה שהאסטרונומים כינו 'תכנון אינטליגנטי'? כנגד כל הסיכויים, היקום נברא לחיים. הפיסיקה אמורה להיות אקראית, לפעול על פי כללים שהם אקראיים. אולם זה לא קרה כך. ככל שהמכשירים של האסטרונומים השתפרו, כך הם הבינו שחייבת להיות אינטליגנציה שמעורבת בתכנון. כיצד תסבירו זאת? הם מכירים רק את המתמטיקה.

מה שאתם רואים לפניכם, המכונה בפיכם הגלקסיה שלכם, שווה לקבלת 'תוצאה של שש בזריקת קובייה 10,000 פעמים ברצף'! וזה אינו הגיוני, מכיוון שזה אינו אקראי ואינו נוהג בהתאם לעקומת הפעמון של הטבע. לכן הם אומרים את מה שהם אומרים .

 

חייב להיות כוח מנחה לבריאה. האם זה משנה את דעתכם לגבי הפיסיקה או לגבי מה שאתם רואים לפניכם? לכן אתחיל לספר לכם כיצד הפיסיקה המעשית מתחילה לשתף אתכם פעולה. פרקטל הזמן הנוכחי היה ידוע מזה זמן רב, ואתם יכולתם לפנות בכיוונים רבים - במילים אחרות, היו לכם פוטנציאלים רבים של תודעה. ראו את נבואות הקדמונים. הם אמרו שתהיה לכם מלחמת עולם. הם אמרו שתתחולל השמדה. מערכות רוחניות רבות ניבאו את סוף העולם שבו ייאספו הנשמות שלכם. מערכות רבות רוצות שתאמינו בדרך מסוימת כך שתתכוננו, ואף אחד מהדברים האלה לא התרחש. האם זה אומר לכם משהו על השינוי שלפניכם?

תפישת חשיבה חדשה מגיעה. התפישות האלו יתמודדו עם בעיות שנחשבות עכשיו ל'בלתי פתירות'. לכן הרשו לנו להתחיל בכמה דברים שלא יאומנו.

 

המגנטיות של מערכת השמש

 

כעת, שותפי (לי קרול, ת.ג.), ברצוני שתדבר לאט, הן למענך והן למען המתרגם. לפני 22 שנים, אמרנו לכם שהשדה המגנטי של כדור הארץ הוא קריטי לתודעה שלכם. המגנטיות היא אנרגיה קוונטית. כך גם כוח הכבידה, וכך גם האור. אתם מוקפים בשדה קוונטי, וזהו השדה המגנטי של כדור הארץ.

אמרנו שאם התודעה האנושית אמורה להשתנות, המגנטיות תשתנה. היא חייבת. היא חייבת להוות התאמה והשלמה למה שאתם עושים. היא חייבת למקם את עצמה בהתאם, על מנת לקבל את מה שאתם עושים. כיצד יכולה התודעה של הפלנטה הזו להתרחב כאשר המגנטיות נשארת כשהייתה? היא אינה יכולה... כך שהמגנטיות חייבת להשתנות .

לכן הדבר החל בשינוי ממשי של הקווים המגנטיים של הפלנטה שלכם, וזו כעת היסטוריה מתועדת וזה משהו שחזיתי לפני יותר מעשרים שנה. כעת המצפנים שלכם מראים לכם שכל הדברים עליהם דיברתי נמצאים כאן עכשיו. המגנטיות שלכם נעה במידה רבה מאז שנת 1989.

 

חייב להיות עוד משהו שיכול לשנות את המגנטיות של הפלנטה שלכם כולה. עליה לעבור כיול מחדש וכדי לעשות זאת, היא זקוקה לעזרתכם. מערכת השמש שלכם היא המנוע של השינויים המגנטיים עבור הפלנטה הזאת. אם אתם יודעים משהו על האופן שבו מערכת השמש והאנרגיות שלה פועלות, הדבר מתחיל להיות הגיוני .

במערכת השמש שלכם, השמש היא המרכז. היא שולחת אליכם רוח סולרית, שהיא מגנטית כמעט לגמרי. זוהי אנרגיה מגנטית - הליוספרה - שפורצת, פשוטו כמשמעו, מהשמש ושמכילה רק את מה שנוצר ומתחולל מהשמש. היא 'נושבת' את הרוח המגנטית הזאת כנגד המגנטיות של כדור הארץ שלכם, והדבר משנה את הפלנטה שלכם.

אם האנרגיה על כדור הארץ היא תמיד אותה אנרגיה, הרי שמעט מאוד יכול להשתנות. עבור אלה שרוצים להיכנס לפרטים הטכניים - תוכלו לומר שהמגנטיות של השמש נושבת כנגד המגנטיות של כדור הארץ וכך מתקבלים שני שדות מגנטיים המקיימים ביניהם יחסי גומלין. הדבר יוצר השראה, שהיא בגדר חידה מסתורית עבור המדע. זהו 'המרק' של שדות האנרגיה החופפים שמאפשר חלופה אנרגטית של מידע והגברה ללא מקור כוח. נעשה בה שימוש רב על כדור הארץ, אולם התכונות נתפסות כמסתורין.

 

וזה מה שעומד לקרות. צפו לשינויים בשמש שלכם. אתם יכולים לקרוא להם סערות סולריות, אולם הן רק כיולים מחדש עבורכם, והן ידאיגו אתכם, מכיוון שיש הרבה מכשירים אלקטרוניים רגישים על פני הפלנטה ומסביבה, והמכשירים האלה יגיבו. אתם סומכים על השדה המגנטי של הפלנטה שלכם שיישאר זהה, אולם הוא אינו יכול להישאר ללא שינוי כאשר מתחוללת סערה סולרית ענקית. סוגי תקשורת מסוימים יופרעו. אולי אפילו רשת החשמל תחווה הפרעות.

צפו בשמש, כיוון שהיא משתתפת בתהליך השינוי. הדבר מתרחש על פי תכנון אינטליגנטי, אהבת האל והבורא היוצר, המשנים דברים עבור תודעתכם. זו דרך חשיבה חדשה שמתפתחת, ונוגעת, פשוטו כמשמעו, בשדה הדנ"א של כל אדם ואדם. הדבר משנה את המידע שבתוך הדנ"א ומאפשר לאדם לתפוס ולהרחיב תכונות של מציאות חדשה שלא הייתה נגישה לו בעבר.

 

כעת אדבר יותר פיסית: היה צפוי משהו שהיה בדרכו מזה זמן רב מאוד. המגנטיות של מערכת השמש שלכם עצמה משתנה. והאתגר עבורכם הוא ללכת ולמצוא עובדה זו. אתם תראו אותה, פשוטו כמשמעו, ככל שמערכת השמש שלכם תנוע בחלל. היא פוגשת וחוצה מאפיינים ותכונות מסוימות של החלל והדבר משנה חלק מהמגנטיות, שהופכת להיות שונה מהדרך שבה הייתה אי פעם בעבר.

והדבר משנה אז את השמש. האם אתם רואים את המעגל? האחד מעצים את האחר בפרקטל של מציאות מעגלית. התנועה שלכם סביב המרכז משנה את מערכת השמש שלכם. המיקום החדש של מערכת השמש שלכם משנה את תכונות השמש. תכונות השמש נשלחות אז אל הפלנטה באמצעות ההליוספרה והדבר משפיע על הדנ"א שלכם.

 

האינטלקטואלים יאמרו שזה אינו הגיוני. התהליכים האלה שישפיעו על כדור הארץ נמצאים בדרכם כבר עידנים רבים, מוכנים לפגוש במערכת השמש. ולכן הם לא 'פשוט התרחשו'. ובמילים אחרות, זה היה קורה בכל מקרה. ואין זה משנה אם היה שינוי בתודעה או שלא היה שינוי כזה.

אני מקבל את הטיעון זה, אולם עם הסבר. הרשו לנו לספר לכם שבמאה ה 17 הגיעה ספינת חלל אל הפלנטה ושידרה מוסיקה, שידור רדיו של מוסיקה אל הפלנטה. השידור היה אמיתי, המוזיקה הייתה יפהפייה ואמיתית, וספינת החלל הייתה בדרכה במשך זמן ממושך מאוד... אולם אף אחד על הפלנטה לא שמע את המוזיקה! הסיבה - מכיוון שמקלט הרדיו עדיין לא הומצא...

אולם בדוגמה זו, ספינת החלל תמיד היתה בדרכה אליכם. האם אתם מבינים את המטפורה? השינויים המגנטיים היו מתרחשים בכל מקרה, אולם אם כדור הארץ לא היה מוכן, אף אחד לא היה שומע שום מוסיקה. לא הייתה מתקבלת תגובה כלשהי ובני האדם היו נשארים כפי שהיו מאז ומעולם, אם אפילו היו בכלל אנשים - מכיוון שיש מי שאומרים שאתם עמדתם להרוס את עצמכם פעם נוספת.

 

אתם משנים את העבר על ידי כך שאתם משנים את העתיד. אתם מארגנים מחדש את האנרגיה של מערכת השמש שלכם ושל משהו נוסף גם כן. קשה לכם לתפוס זאת, יקרים, אבל אומר לכם למרות הכול: רחוק מאוד מאוד מכם, דברים משתנים. אינכם מאמינים מכיוון שהם רחוקים מדי מכם מכדי שתוכלו לשקול זאת, ובמימד השלישי, דברים שהם רחוקים אינם חלק מבועת המציאות שלכם. אולם הם נמצאים במצב קוונטי איתכם.

 

הגלקסיה כולה סובבת כצלחת אחת, בדרך שמנוגדת מאוד לאינטואיציה. הכוכבים וקבוצות הכוכבים אינם סובבים על פי הכללים של הפיסיקה של ניוטון, שבאמצעותה אתם רגילים לראות את כל הדברים שסביבכם ושבמערכת השמש שלכם. עבור הכוכבים והצבירים בגלקסיה שלכם, המרחק מהמרכז אינו משנה. כל הכוכבים סובבים כאחד. הסיבה היא שהגלקסיה שזורה עם המרכז של עצמה. במצב זה, אין זמן או מרחק. שינויי התודעה על הפלנטה הזאת שינו את מרכז הגלקסיה. זאת משום שהמרכז 'יודע' מה שמתרחש כאן, יקרים.

 

תגובתכם מעניינת אותנו, מבחינה מדעית, לכל הדברים האלה. ראיתם של'אירוע הבריאה' של היקום שלכם חסרה אנרגיה מסוימת כדי שייווצר כפי שנוצר. בנוסף לכך, שמתם לב לדרך הבלתי רגילה בה סובבת הגלקסיה, כפי שהרגע הזכרתי. לכן חישבתם והנחתם שכדי שכל זה יהיה מונח במקומו, חייב להיות חומר תלת-מימדי חסר, ונתתם לו שם - חומר אפל. כמה מצחיק! האם חשבתם מעודכם שיכולה להיות השפעה רב מימדית שמתרחשת שאתם יכולים עכשיו להבחין בה ולחשב אותה – שיש לה עוצמה עצומה, אולם שאינה נראית? אין זה 'חומר' כלל והיא אינה תלת מימדית. מדובר באנרגיה קוונטית.

 

הרשו לי לומר לכם משהו בנוגע לפיסיקה. פעם נוספת, אפשט את הדברים. כל מה שהמדענים שלכם ראו בפיסיקה מתרחש בזוגות. כרגע, קיימים ארבעה חוקי פיזיקה בתפישה התלת מימדית שלכם. הם מייצגים שני זוגות של סוגי אנרגיה. בסופו של דבר, יהיו שישה חוקים. במרכז הגלקסיה שלכם מצוי חור שחור, אולם הוא אינו יחיד. זוהי דואליות. אין דבר כזה 'יחידנות'. תוכלו לומר שזו אנרגיה אחת בעלת שני חלקים - כוח קוונטי חלש וכוח קוונטי חזק. והדבר המוזר ביותר הוא שהוא יודע מי אתם. זהו מנוע הבורא היוצר. בגלקסיות אחרות זה שונה מאשר כאן. זה ייחודי.

כל הפיסיקה של הגלקסיה שלכם מיוצבת על ידי מה שאתם עושים כאן. האסטרונומים יכולים להביט ביקום והם יגלו פיסיקה שונה בגלקסיות שונות. האם יכול להיות שמתרחש דבר מה בגלקסיות אחרות בדומה לזו? לא אענה על שאלה זו .

 

חשיבה שונה

 

בני אדם יקרים, זה גדול יותר מכפי שאתם חושבים. נשמות עתיקות, זה גדול יותר מכפי שאתם חושבים. לכן אנחנו מפצירים בכם להישאר על הפלנטה ולשנות את המבנה התאי שלכם, לכרות את הרשומות האקאשיות שלכם ולהתחיל להתבונן פנימה. במילים אחרות, על תיקחו את העבר ותשליכו אותו על מציאות העתיד שלכם, מכיוון שאתם מסוגלים לעשות עכשיו דברים שמעולם לא הייתם מסוגלים לעשות קודם לכן. גאיה משתפת פעולה. היקום משתף פעולה ועובדי האור עוברים לתפישה של הגשמה.

באופן אישי, ביחס לגופכם, רבים הופכים צעירים יותר במקום להזקין. אתם יוצרים פתרונות לבעיות שחשבתם שאין להן פתרון. נאמר לכם היום שהאוכלוסייה שלכם גדלה בקצב של לפחות מיליון נשמות בכל עשור. על פי התנסות העבר שלכם, תהיה בעיה של פיצוץ אוכלוסין. והתוצאה, על פי הרגשתכם, תהיה מחסור במים ובמזון, צפיפות יתר ורעב. כך מספר לכם העבר שלכם שיקרה.

 

הרשו לי לומר לכם, בני אדם יקרים, מהי ההשערה ליצירת מסקנה זו - בני האדם פשוט אטומים מדי מכדי להבחין בה ואין להם מושג מה לעשות על מנת לשנות זאת. זו התפישה הישנה, המבוססת על טבע אדם ישן. צפו מה מתרחש. צפו... מה... מתרחש. אתם תבינו זאת ויהיו פתרונות אלגנטיים לבעיות בלתי פתירות מן העבר .

זה יגיע כמעט בכל תחום במדע. זה יעזור לבני האדם לחיות זמן רב יותר בבריאות טובה יותר ללא מלחמות. יבוא יום שלא יהיה טרור, יקרים. אה, יהיה חוסר איזון. הוא חלק מהחיים. אולם לא מדינה כנגד מדינה, לא קבוצה רוחנית כנגד קבוצה רוחנית.

אלה מה שאתם זורעים עכשיו, והיקום יודע מי אתם. הגלקסיה שלכם מהדהדת בניצחונכם! למוות אין כל אחיזה. כולכם תהיו מעורבים בעידנים שיבואו. נשמות עתיקות מתחילים להגשים את המציאות החדשה. אין לי שעון. איני יכול לומר לכם כמה זמן יידרש לשם כך. אולם עמדו לרשותכם 18 שנות ארץ כדי לחולל שינוי גדול, כיוון שזוהי האנרגיה שאנחנו רואים.

 

כיול מחדש של מערכות וראיה חדשה

 

כאשר המגנטיות משתנה, מערכת השמש משתנה ועכשיו אתם מתחילים לראות היכן האסטרולוגיה תתחיל להשתנות גם כן. יהיו אלה שיתחילו ליישם את המסנן הקוונטי לאסטרולוגיה. זה קורה עכשיו. מהו המזל הקוונטי שלכם? הוא שונה מהמזל התלת ממדי. אה, יגיע יום יקרים, במדע, שבו המדענים יהיו מסוגלים ליישם את מה שאני מכנה מסנן קוונטי כדי לשנות את מה שהם רואים. זה יהיה מסנן שיפותח עבור טלסקופים שמערב 'קירור על' של המסנן עצמו. האסטרונומים יהיו מסוגלים להתבונן ביקום ובפעם הראשונה, לראות תכונות קוונטיות.

הדבר הראשון שהם יבחינו בו יהיו שני דברים במרכז הגלקסיה - לא אחד. הדבר הבא יהיו הצבעים שסביב בני האדם. והמדע יתחיל בתחום חדש לגמרי שיקרא 'חקר אנרגיית ההילה של האדם'. וכל הדברים האלה קרבים ובאים.

הזמן שזה יקח תלוי בכם. בינתיים, זרעו את זרעי ההבנה, השלווה, ההערכה והאהבה. אל תמהרו לכעוס, אל תמהרו ליצור דרמה. קחו את תכונות המאסטרים, ולכך משתנות יכולותיכם כעת. התרככו בכל הדברים. ראו אחד את השני באופן שונה.

 

יגיע יום שבו לא תהיה מלחמה. אלה שנמצאים בחדר הזה, אלה שמאזינים או קוראים זאת ידעו שאני צודק. צפו לדברים הללו במדע שלכם. כאשר הם יתרחשו, זכרו יום זה שבו אמרתי לכם כיצד הדברים פועלים. מבורכים הם בני האדם שהבינו מסר זה כמסר אישי שהוגש להם, ולא מסר אודות היקום. מדובר בהוויה הפנימית ובמסע הנשמה - והיקום שבפנים .

 

 

וכך הוא הדבר.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לתמר גנישר

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020