Light Connections
 
  

שירת הטונים, מקהלות, מיקומים - 

מסר באמצעות רבקה דוסון

 

תרגום ועריכה: תמר גנישר

 

 

חשוב שהמשתתפים במקהלת הטונים יבינו את המשמעות וההשפעה שהם חווים - השפעה לא רק עבור עצמם, אלא גם ההשפעה שיש להם על הפלנטה כולה.

בארבע השנים האחרונות היה שינוי קריטי. הרמות האלקטרומגנטיות של פלנטת ארץ נעות אל מחוץ למימד השלישי.

כשאתם שרים במקהלת הטונים, אתם תורמים לתנועות האנרגטיות של הפלנטה.

הגיאומטריה המסוימת שאתם אוחזים בתוך עצמכם היא קריטית, במיוחד לשם פתיחת האנרגיה במיקומים מסוימים על פני הפלנטה, כך שהפלנטה כולה יכולה לעבור עכשיו למבנה אלקטרומגנטי חדש לחלוטין.

 

בשירת סדרת רצף הטונים אתם מזכירים לכלי הרכב האנושי מה הוא מסוגל לעשות. כך שגוף האדם משודרג אף הוא יחד עם הפלנטה. אתם יוצרים אלומות אור מתוך הקהל.

הגוף הוא החלק האישי ביותר של האדם. כאשר אתם שרים את הטונים אתם פותחים את התכנית המקורית ופותחים את השיתופי, ממש פותחים אוצר.

אתם פותחים את האנושות ליצירת שינוי מימדי בתוך הגוף, בתוך התאים.

זה פותח יותר את הקידוד המקורי של הדנ"א.

 

ריפוי בגדר נס יכול להתרחש כאשר בני אדם נמצאים ב'זרמים תלושים' של אנרגיה על פני הפלנטה.

'זרם תלוש' הוא אזור גיאוגרפי על פני הפלנטה בו קיימת היערכות אנרגטית ייחודית עם ליבת כדור הארץ.

 

הטונים מביאים גיאומטריה אל הגיאולוגיה של הפלנטה, והכל הופך להיות נגיש יותר.

אתם מאפשרים את תחייתה של האנרגיה הזו על פני הפלנטה.

הטונים מסתדרים על מנת להצית מחדש את המבנה הבין מימדי של כדור הארץ.

 

ישנן גם השפעות על הפרט.

ריפוי ספונטני נתמך על ידי הגיאולוגיה על פני הפלנטה כאשר אנחנו נעים אל מעבר למגבלות של המימד השלישי, אל תוך הרב מימדיות.

דרושה כמות רבה של אנשים על מנת לעגן את האנרגיה הזו.

 

ד"ר טוד מנצח על פתיחת המסה של ה'זרמים התלושים' על פני הפלנטה, בשעה שהמקהלות נוסעות למקומות ולאתרים השונים בעולם.

שירת הטונים עוזרת להזיז ולהניע את הפלנטה לתוך מסגרת יותר רב מימדית ...

ככל שישנם יותר אנשים המשתתפים בשירת הטונים, כך החוויה הופכת ליותר ברורה ואינטנסיבית, וכך השינוי יתרחש מהר יותר על פני הפלנטה.

 

אנשים עשויים להבחין בשינויים בחייהם בשעה שהם חווים את השינוי הזה.

אתם מציגים מבנה חדש לפלנטה, ותנועה לקראת פתיחתו של כדור הארץ החדש.

 

תוקשר באמצעות רבקה דוסון

 

 

© כל הזכויות שמורות לתמר גנישר

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020