Light Connections
 
 

 

מקהלת החמלה בקנקון, מקסיקו

 

לאחר 26,000 שנים הושלמה המשימה בהתלהבות ובחן על ידי המקהלה הלמוריאנית בהוואי...עברנו את הסמן, ועתה זה אפשרי ליצור מציאות חדשה ויוצאת מן הכלל!

ההתפתחות והאבולוציה אינן עוצרות.

 

ב 21 בדצמבר 2012 נשלח ליקום מסר קוונטי - שעל פי דבריו של קריון היה "מדויק להפליא" - מסר שהוא אות וסימן לכניסה למציאות פוטנציאלית חדשה. לא סוף העולם, כפי שחלק הודיעו שיקרה, אלא לידה של אנרגיות חדשות על מנת לפתוח את הדלתות ליצירת אנושות חדשה.

הקוד שנשלח פתח "קפסולות של זמן" של מידע בתוכנו ובאדמה, על מנת להקל את תהליך ההתעלות.

 

בחודש מרץ 2013, בתקשורים של קריון בפורטוגל ובספרד, נאמר שנוצרת מקהלה חדשה, "מקהלת החמלה", וניתן לומר שזו המשימה הרוחנית הבאה...

שירת המקהלה הזו התקיימה בחודש דצמבר 2013, בקנקון, מקסיקו.

 

בעוד שהמקהלה הלמוריאנית בהוואי שלחה קוד ליקום, הרי שהמסר הקוונטי בקנקון כיוון ישירות לאנרגיות של כדור הארץ.

המסר הזה היה אודות שליחת אהבה וחמלה אל תוך הרשת הקריסטלית.

זהו תהליך של ניקוי הרשתות, תזוזה ושינוי של הרטט של כדור הארץ לעבר הארה, וזהו חלק בלתי נפרד מהכיול מחדש של כדור הארץ, כפי שמתאר זאת קריון.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לתמר גנישר

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020