Light Connections
 
 

 
הסכם רשיון חדש - מטפלים

 

במסגרת השינויים שערכה EEI ועם החלפת תוכנית ההכשרה (מסלול ישן) למטפלים מוסמכים (שלבים I-IV), בתוכניות ההכשרה החדשות לשלבים I-IV ("צמיחה אישית" ו"תוכנית המקצועית להתמחות למטפלים") - על כל המטפלים לחתום על הסכם רשיון חדש, המקנה להם את הזכות להשתמש במונחים ובשמות המסחריים Technique® EMF Balancing (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי) ו- Universal Calibration Lattice® (רשת הכיול האוניברסלית), ולהציע מפגשים טיפוליים בטכניקה.

 

· הסכם זה מהווה חלק מתוכניות ההכשרה החדשות לשלבים I-IV.

· מטפלים מוסמכים לשלבים I-IV שהוכשרו בתוכנית ההכשרה במסלול הישן מוזמנים ליצור עמי קשר (או לפנות ישירות ל EEI) על מנת לחתום על הסכם רשיון חדש זה.

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020