Light Connections
 
 
 

שיר בוקר

 

מן האלה האל של הויתי

אני שולחת תודות

על האהבה שהנני

על האהבה שבחיי

על האהבה שמקיפה אותי

תודה

 

תודה על נס החיים שהנני

תודה על נס החיים שאני רואה משתקף סביבי

תודה על מתנת החיים הזו

תודה על הגוף המושלם הזה

הבריאות שלי

החיות שלי

תודה

 

תודה על השפע שהנני

תודה על השפע שאני רואה משתקף סביבי

תודה על האוצרות והאושר בחיי

תודה על נהר הכסף שזורם אלי ומסביבי

תודה

 

תודה על ההרפתקאות וההתרגשויות

של מיליוני אפשרויות והסתברויות מופלאות
תודה

תודה על היופי וההרמוניה

תודה על השלום והשלווה הפנימית

תודה על המופלאות

תודה על השמחה

תודה על הצחוק והמשחק

תודה על הזכות לשרת

תודה על הזכות לחלק את מי שהנני

תודה

תודה
תודה

 

פתא'אה - ישות אור המדברת באמצעות ג'אני קינג, באהבה, תבונה והומור.


  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020