Light Connections
 
 
 

 

EMF Balancing Technique וצילום קירליאני

 

צילום קירליאני קרוי על שמו של סמיון דוידוביץ קירליאן (1900-1980), חשמלאי רוסי שהבחין שניצוץ חשמלי יכול "לצלם את עצמו" בעת שהוא חולף דרך אמולסיה צילומית. תופעה זו ידועה היטב לפיזיקאים ומהנדסי חשמל מאז ימי הצילום הראשונים, ובשנת 1939 היה זה קירליאן שטען שצילם את מה שמכונה "שדה האנרגיה האנושי", "כוח החיים" המקיף כל עצם ושאינו נראה באופן רגיל.

 

קירליאן עצמו לא הבין את המשמעות המדעית המעורבת. עבורו, השדה "המעורפל" המקיף כל עצם היה למעשה צילום של "ההילה" שלו. המדענים הרוסים התעלמו ממנו, אך בתחילת שנות ה-60 העיתונות הרוסית ומגזינים מדעיים ופופולריים קידמו אותו, כתבו מאות מאמרים, וכינו אותו "המגלה הגדול". עיתונאים אמריקאים ואירופאים ביקרו אותו וחזרו להוטים "ללמוד את ההילה" ו"לנסות את השדה הביואנרגטי".

היום התופעה ידועה בכל העולם כ"אפקט קירליאן". 

 

במהלך התהליך, עצם מונח על גבי אמולסיה צילומית בתוך מכשיר הפולט זרם חילופין חשמלי במתח גבוה (15,000 ועד 100,000 וולט), באמפר נמוך, ובתדר גבוה. התוצאה היא בבואה המראה זוהר, נזר קורן, ניצוצות בעלי דפוסים וצבעים יפהפיים, הילה צבעונית המקיפה את הקו החיצוני של העצם.

 

אנשים התומכים בתהליך זה, טוענים שצילום קירליאני יכול לגלות סוגים שונים של מחלות (אפילו לפני הופעתם של סימנים פיזיים) ומצבים נפשיים. "איכות" ההילה הקורנת מקצות אצבעותיהם של בני אדם מצביעה על שינויים במצבם הבריאותי והנפשי.

 

להלן התבוננות מענינת על תופעת "אפקט קירליאן" אצל אנשים שעברו מפגשים טיפוליים בטכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי EMF Balancing Technique. ניתן ללמוד על השינויים המדהימים שחלו בשדה האנרגטי האנושי, הן בדפוסים והן בעוצמה, כתוצאה ממפגשים טיפוליים אלה.

 

 

צילום לפני המפגשים הטיפוליים: חוסר במרחב 'חי', אנרגיה מופחתת ומצומצמתצילום מיד לאחר מפגש טיפולי של שלב
I 

 

צילום שבוע לאחר מפגש טיפולי של שלב I ולפני קבלת שלב II

 

צילום מיד לאחר מפגש טיפולי של שלב II 

 

צילום שבועיים לאחר מפגש טיפולי של שלב II ולפני קבלת שלב III

 

צילום מיד לאחר מפגש טיפולי של שלב III

 

צילום שבוע לאחר מפגש טיפולי של שלב III

 

צילום מיד לאחר מפגש טיפולי של שלב IV: מבנה השדה שטוח יותר, רמה אנרגטית גבוהה

 

לפני קבלת מפגש טיפולי משולב של שלבים III + IV, ולאחריו 

                       לפני                                              אחרי

לפני ולאחר קבלת מפגש טיפולי של שלב III 

                        לפני                                              אחרי

לפני ולאחר קבלת מפגש טיפולי של שלב IV
 
                       לפני                                              אחרי

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020