Light Connections
 
 
 

ייחודיות הטכניקה

 

ייחודה של EMF Balancing Technique® בכך שהיא שמה דגש על יכולתו של האדם לרפא עצמו ולהתפתח למציאות רחבה יותר, תוך שחרור, באופן עדין, קונפליקטים בלתי פתורים בחייו הרגשיים והפיזיים, כדי לאפשר יציבה אנרגטית בריאה ומאוזנת יותר, ופתיחה לשדה הפוטנציאל הבלתי מוגבל שלו.

התהליך נעשה באופן אנרגטי באנטומיה האנרגטית של האדם, באמצעות ה- UCL, ללא צורך בשיחות מעמיקות על הסוגיות אותן רוצים לשחרר, או בניתוח והבנה שכליים של התהליכים המתרחשים במהלך האיזון.*

החיווט מחדש קורה, הכיוונון קורה, נוצרים חיבורים אנרגטיים חדשים, וגוברת ומתעצמת יכולת ההכלה של הביולוגיה האנושית להכיל יותר ויותר אנרגיה אוניברסלית, יותר ויותר מימדים אינסופיים שלנו, דבר המקדם את החיבור של כל אחד מאתנו אל הרשת הקוסמית, שהיא מצידה, מגיבה למודעות וכוונה אנושיים.

זוהי בעצם חניכה מודרנית, המאפשרת לאדם לקחת אחריות על חייו וליצור-במשותף עם היקום וברואיו, בהצלחה, את חייו המוארים ביותר ואת המציאות שלו בדינמיקות האנרגטיות החדשות. 

* אם אדם מבקש מסגרת של חיזוק ותמיכה לאותם תהליכים, הוא יכול תמיד לפנות למסגרות קיימות אחרות, או להצטרף לקבוצות דיון בהדרכתי, כדי להתמקד בסוגיות שעולות וכדי לסייע לשלב ולמזג את תכונות המאסטריות בחיי היומיום.

 

תהליך האיזון בנוי מסדרה של כיוונונים אנרגטיים הנערכים על מיטת טיפולים. במידה והדבר איננו אפשרי, ניתן לבצע כיוונונים אלה באמצעות 'טיפול מרחוק'. (מצב בו האדם נוכח בחדר הטיפולים, או שנמצא במקום אחר - והמטפל "שולח לו" את הטיפול באופן אנרגטי).

 

האיזון מורכב משלושה עשר שלבים שונים, כאשר כל שלב הוא מפגש טיפולי בפני עצמו.

ניתן לקבל סדרת טיפולים בת ארבעה מפגשים ראשונים עוקבים ברצף (שלבים I-IV), ולאחריהם את סדרת הטיפולים של ארבעת השלבים הבאים (שלבים V-VIII), אף הם ברצף, ולאחריהם את סדרת הטיפולים של ארבעת השלבים האחרונים (שלבים IX-XII). לאחר מכן ניתן לקבוע פגישות טיפוליות נוספות לצורך כיוונון וחיזוק, בכל סדר שהוא. 
ניתן לקבל ולחוות את שלב XIII לאחר שמקבלים את כל שנים עשר השלבים שלפניו, או ניתן לקבלו כבר כמפגש טיפולי ראשון.

במקרה כזה, על האדם לבחור אחר כך בסדרת טיפולים אחת לפחות, ולהתחייב לפחות לארבעה מפגשים טיפוליים עוקבים של הסדרה שבחר.

הוא יכול לבחור את הסדרה של שלבים I-IV , את הסדרה של שלבים V-VIII, או את הסדרה של שלבים IX-XII. עליו להשלים סדרת מפגשים אחת, לפני שיוכל לעבור לסדרת מפגשים אחרת נוספת.

גם בדרך זו ניתן לאחר מכן לקבוע פגישות טיפוליות נוספות של הסדרות לצורך כיוונון וחיזוק, בכל סדר שהוא.

 

מספר המפגשים הטיפוליים שונה מאדם לאדם, בהתאם למצבו וצרכיו בנקודת הזמן המיוחדת בה נענה לקריאת הכיוונון. ישנם כאלה העוברים את התהליך במהירות, וישנם העושים זאת בקצב איטי יותר. על כל אדם לכבד את התהליך הפנימי היחודי שלו, ולא לנסות ול"התחרות עם רעהו" ולהאץ את מהירות הכיוונון.

ישנם אנשים החוזרים שוב ושוב על המפגשים של השלבים הראשונים (I-IV) לפני שפונים לקבל את השלבים הבאים (V-VIII), ולאחר הם מחליטים לקבל את המפגשים של שלבים IX-XII, או ששבים וחווים שוב את השלבים הקודמים. וישנם כאלה הממשיכים ומסיימים ברצף את שנים עשר השלבים השונים.

חוכמתו הפנימית של כל אדם מדריכה אותו אם לחזור על שלב מסויים או לנוע הלאה לשלב הבא.

לאחר שאדם חווה את ארבעת השלבים הראשונים, ארבעת השלבים הנוספים, או את כל שנים עשר השלבים, הוא רשאי לבחור ולחוות אחד מהם שוב, את כולם, או חלק מהם, בכל עת.

 

ישנן סיבות רבות בגינן פונים אנשים לטיפול בטכניקה: רצון להרגע, להרפא, להבין את העצמי, להגביר בטחון עצמי, צמיחה והפעלת העוצמה האישית.

 

ניתן כיום לעבור את הכיוונונים של שלבים I-XIII, הן במפגשים טיפוליים והן כהשתלמות בהכשרת המטפלים בטכניקה.  

 

לאנשים מספרים - לחץ כאן

למפגשים טיפוליים - לחץ כאן

להכשרת מטפלים - לחץ כאן

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020