Light Connections
 
 
 

שלבים V-VIII - מאסטרים בתרגול

 

ארבעת השלבים הראשונים מחזקים את Universal Calibration Lattice® - רשת הכיול האוניברסלית - ויוצרים בסיס איתן, על מנת שנהיה מסוגלים לשאת מטען אנרגטי גדול יותר. שלבים אלה מאפשרים לנו להמשיך ולהרפות מאותם עוגנים אנרגטיים מן העבר, להגביר את יעילותנו ויכולתנו ליצור בתזמון ועיתוי מדויקים, לטפח את צמיחתנו הרוחנית, ולהכיר ולדעת את עצמנו כישויות אנרגטיות בעלות מישורי קיום נוספים.

 

ואכן, ארבעת השלבים הנוספים של ה- EMF Balancing Technique® הם בעלי אופי שונה ומתמקדים בתרגול המאסטריות - Practicing our Mastery - בחירת אותן תכונות של מאסטריות (איכויות גבוהות) שהיינו רוצים לתרגל ולחזק בתוכנו בזמן נוכחי זה של חיינו, תכונות שאנו כבר נושאים בתוכנו אך שנהגנו לייחס אותן למאסטרים הגדולים שפגשנו בעבר, ושכה רצינו להידמות להם.

 

בחוויית המפגשים הטיפוליים ישנה עוצמה טהורה ואנרגיה מוגברת זמינה. תרגול תכונות המאסטריות בחיי היומיום שלנו, מגבירה את התהודה המקורית של מי שאנחנו, של אותו ניצוץ אלוהי. חלק מאיתנו כבר נוהגים וחיים על פי תכונות אלו. זוהי הזמנה להמשיך ולתרגל עוד! הבנתנו את התכונות האלו תעמיק, תתפתח, ויתכן אף שתשתנה כאשר נתרגל אותן עוד ועוד, ואף תביא לביטוי מלא יותר שלהן.

ככל שנרבה לתרגל את תכונות המאסטריות בחיי היומיום שלנו, כך נצליח יותר ויותר לחזק את יכולתנו ליצור-במשותף ולחיות את חיינו המוארים ביותר, תהא המשמעות של זה עבור כל אחד מאתנו, אשר תהא.

 

מפגשים אלה כוללים:

 

שלב V - אהבה אינסופית

 

שלב VI - חמלה אינסופית

 

שלב VII - נוכחות אינסופית

 

שלב VIII - חוכמה אינסופית

 

 

למפגשים טיפוליים בשלבים V-VIII - לחץ כאן

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020