Light Connections
 
 
 

שלבים IX-XII - חדש!

 

תכנית לדרך מקצועית

התמחות למטפלים מומחים Accredited Practitioner Internship ב- EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי)

 

רק מורה מדריך "התפתחותי מתגלה" Supervisory Teacher Emerging Evolutionary רשאי ללמד את התוכנית לדרך מקצועית.

 

משך: במהלך 6 חודשים (על פי הקצב האישי של המתמחה).

 

דרישה מוקדמת: השלמה של "תוכנית ההכשרה לצמיחה אישית"

· בוגרי 'צמיחה אישית' של שלבים I-VIII, יכולים להצטרף להתמחות של שלבים IX-XII רק לאחר השלמה של ההתמחות לשלבים I-VIII.

· מטפלים מומחים לשלבים I-IV שהם בוגרי 'צמיחה אישית' של שלבים V-VIII, ושלבים IX-XII, יכולים להצטרף להתמחות של שלבים IX-XII רק לאחר השלמה של ההתמחות לשלבים V-VIII.

 

 

התוכנית המקצועית מיועדת עבור אלה המבקשים להפוך למטפלים מקצועיים ב- EMF Balancing Technique® והמחפשים אחר רמה גבוהה יותר של מומחיות ומקצועיות בעבודה אנרגטית.

 

· במהלך ההתמחות, על המטפל המתמחה לבצע לפחות 12 מפגשים טיפוליים בשלבים IX-XII.

· על המטפל המתמחה לנהל תיעוד של המפגשים הטיפוליים שהוא מבצע במהלך ההתמחות, ולהעבירם לעיונו של המורה מדריך שלו.

· המפגשים הטיפוליים במהלך ההתמחות לשלבים IX-XII יעשו ללא תשלום. במקרים מיוחדים, המורה-מדריך רשאי לאשר למתמחה לגבות תשלום עבור המפגשים הטיפוליים האלה.

 

לאחר השלמה משביעת רצון של ההתמחות, רשאי המטפל המומחה להציע מפגשים טיפוליים באופן מקצועי, לקהל לקוחותיו. 

.תינתן גם תעודה עם סיום ההתמחות

 

  

תכניות לדרך מקצועית מתקיימות ברחבי הארץ

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020