Light Connections
 
 
 

שלבים V-VIII

כיתת השלמה

  

רק מורה מדריך "מאסטר בתרגול"  Supervisory Teacher Master in Practice רשאי להציע את כיתת ההשלמה.

 

דרישה מוקדמת: השלמה של הכשרת מטפלים לשלבים V-VIII במתכונתה הישנה.

 

כיתה זו מיועדת עבור מטפלים קיימים לשלבים V-VIII (תכנית ישנה). היא כוללת השתלמות והעשרה בתחומים שונים, ומהווה הזמנה למטפלים המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם והבנתם בשלבים אלה. (כדאי ומומלץ שיטלו בה חלק אנשים המטפלים כבר בשלבים V-VIII כדי לרכוש כלים אותם יוכלו ליישם במהלך הפגישות הטיפוליות שלהם).

 

כיתת ההשלמה כוללת:

· צפייה בתקליטורים בהנחייתה של פגי

· מדיטציות וכיוונונים אנרגטיים ייחודיים, רבי עוצמה

· עדכונים בחוברות ההדרכה לשלבים V-VIII 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020