Light Connections
 
 
 

שלבים V-VIII

 

תכנית לדרך מקצועית

התמחות למטפלים מומחים Accredited Practitioner Internship ב- EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי)

 

רק מורה מדריך "מאסטר בתרגול"  Supervisory Teacher Master in Practice רשאי ללמד את התוכנית לצמיחה אישית.

 

משך: במהלך 6 חודשים (על פי הקצב האישי של המתמחה).

 

דרישה מוקדמת: השלמה של "תוכנית לצמיחה אישית"

 

· בוגרי 'צמיחה אישית' ומטפלים מוסמכים (תכנית ישנה) של שלבים I-IV,  יכולים להצטרף להתמחות של שלבים V-VIII רק לאחר השלמה של ההתמחות לשלבים I-IV , או של ה 'התמחות לשדרוג' של שלבים I-IV

 

התוכנית המקצועית מיועדת עבור אלה המבקשים להפוך למטפלים מקצועיים ב- EMF Balancing Technique® והמחפשים אחר רמה גבוהה יותר של מומחיות ומקצועיות בעבודה אנרגטית.

עם סיום התכנית המקצועית, מוענקת תעודה המעידה על השתתפות בחלק זה של הכשרת המטפלים, וכמו כן על המטפלים המומחים לחתום על הסכם כללי המדיניות של הטכניקה.

· במהלך ההתמחות, על המטפל המתמחה לבצע לפחות 12 מפגשים טיפוליים (3 מכל שלב של V-VIII).

· על המטפל המתמחה לנהל תיעוד של המפגשים הטיפוליים שהוא מבצע במהלך ההתמחות.

· המפגשים הטיפוליים במהלך ההתמחות לשלבים V-VIII יעשו ללא תשלום. במקרים מיוחדים, המורה-מדריך רשאי לאשר למתמחה לגבות תשלום עבור המפגשים הטיפוליים האלה.

· מתקיימת סדרה של פגישות ייעוץ אישיות (וגם באמצעות טלפון או מייל) עם המורה המדריך, בהן המתמחה מלווה ומודרך באופן אישי.

 

לאחר השלמה משביעת רצון של ההתמחות, רשאי המטפל המומחה להציע מפגשים טיפוליים באופן מקצועי, לקהל לקוחותיו. 

תינתן גם תעודה עם סיום ההתמחות.

 

  

תכניות לדרך מקצועית מתקיימות ברחבי הארץ

 

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020