Light Connections
 
 
 

תוכנית לצמיחה אישית EMF Balancing Technique® טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי


שלבים (5-8) V-VIII


הערה אישית מאת פגי


אמונתי היא שבשעה שאתם חווים מפגשים טיפוליים אלה ומתרגלים את תכונות המאסטריות, התהודה המקורית של מי שהנכם תתגבר, וכך גם יכולתכם ליצור במשותף את החיים המוארים ביותר שביכולתכם ליצור, מלאים בעוצמות האצילות של מאסטריות!

 

"מהאינסוף שבתוכי אל האינסוף שבתוככם הבה ונמשיך..."

 פגי פניקס דוברו

  

 

תכנית לצמיחה אישית

הכשרה לצמיחה אישית - התפתחות של מודעות

 

רק מורה מדריך "מאסטר בתרגול"  Supervisory Teacher Master in Practice רשאי ללמד את התוכנית לצמיחה אישית.

 

משך: 12 פגישות בנות 4 שעות (במידת הצורך ניתן להפחית או להגדיל את מספר שעות הפגישה ומספר הפגישות ישתנה בהתאם)

 

דרישה מוקדמת: שלבים V-VIII פתוחים לאנשים הבאים:

 

· לכולם - יש להשתתף לפני ההכשרה בסדנת 'החוויה שברשת'

· בוגרי 'צמיחה אישית' בשלבים השונים האחרים

· מטפלים מומחים לשלבים השונים האחרים  

· מטפלים מוסמכים (תוכנית ישנה) לשלבים I-IV

 

דרישה מוקדמת: (עבור מטפלים מוסמכים בלבד לשלבים I-IV)

 

· מטפלים מוסמכים לשלבים I-IV שאינם משתתפים בתוכנית המקצועית ואינם עוברים התמחות למטפלים מומחים,  צריכים לעבור השלמה של 'כיתת התמחות לשדרוג' בת יום אחד בהנחייתו של מורה מדריך.

 

מעמד:

 

· כל בוגרי 'צמיחה אישית' בשלבים השונים האחרים וכל המטפלים המומחים המקצועיים לשלבים השונים האחרים יכולים להשתתף בהכשרה לשלבים V-VIII למטרות צמיחה אישית בלבד, ולהמשיך לאחר לתכנית לדרך המקצועית ולעבור התמחות למעמד של 'מטפל מומחה מאסטר בתרגול'.

 

· מטפלים מוסמכים (תכנית ישנה) לשלבים I-IV - יכולים להשתתף בהכשרה לשלבים V-VIII למטרות צמיחה אישית בלבד.

 

 

התוכנית לצמיחה אישית כוללת חלקים של תוכן עיוני, וחלקים התנסותיים חוויתיים המספקים מיומנויות ונסיון מעשי לכל תלמיד. במהלך ההכשרה, התלמידים חווים ומקבלים את כל אחד מארבעת השלבים האלה, ואף מבצעים אותם, האחד על השני.

 

כל התלמידים מקבלים חומרי לימוד והדרכה בשפה העברית המאפשרים להם לבצע את המפגשים הטיפוליים על חברים ובני משפחה.

החומרים שמקבלים בכיתה כוללים גם חפיסה של "קלפי תכונות המאסטריות".

 

עם סיום תוכנית הצמיחה האישית, התלמידים מקבלים אישור על השתתפותם בחלק זה של הכשרת המטפלים.

תוכנית ההכשרה לצמיחה אישית אינה מהווה הכשרת מטפלים מוסמכים. בוגרי ההכשרה אינם מוכרים כמטפלים מקצועיים בטכניקה, ואינם רשאים להציע  את המפגשים הטיפוליים באופן מקצועי.

הכשרה זו מהווה דרישה מוקדמת  על מנת להפוך למטפלים מומחים. בוגרי ההכשרה יכולים בעתיד להמשיך ולהשתלם בטכניקה ולהפוך למטפלים מקצועיים, ולשם כך יהיה עליהם להשתתף בתוכנית המקצועית -התמחות למטפלים מומחים Accredited Practitioner Internship.

לפרטים מלאים על התכנית לדרך מקצועית - לחץ כאן
לפרטים על כיתת השלמה - לחץ כאן

 

בחלק התיאורטי שעומד מאחורי הטכניקה, מקבלים הבנה עמוקה יותר בנושאים הבאים:

· התיאוריה של השדה האלקטרומגנטי האנושי והיחסים בינו ובין רשת הכיול האוניברסלית ובין הרשת הקוסמית

· נקודות מפתח ללמידת התיאוריה של שלבים V-VIII

· נקודות מגע של 'נקודות מאסטר' לכל שלב, הדפוסים וההיערכויות הקשורים בהן

 

ההתנסות המעשית כוללת:

· צפיה בתקליטורים בהנחייתה של פגי

· מדיטציות, התאמות וכיוונונים אנרגטיים
  ייחודיים ורבי עוצמה

· קבלת פני המטופל

· תחילת המפגש הטיפולי עם המטופל -
   הזמנת המטופל

· סקירה ציורית של שלבים V-VIII

· בחירה ורצף תכונות המאסטריות עם המטופל   · תרגול מעשי של הצעדים ורצף התנועות בעבודה של השלבים V-VIII: הכנה אנרגטית של הגוף, הפעלת התבניות של השלבים השונים (אהבה אינסופית - שלב V, חמלה אינסופית - שלב VI, נוכחות אינסופית - שלב  VII, חוכמה אינסופית - שלב VIII), הפעלת 12 נקודות מגע של 'נקודות מאסטר' לכל שלב, מיזוג הסיבים והפעלתם בכל שלב, וסגירתו של השדה האנרגטי.

· שאלות לאחר מפגש טיפולי ודף תיעוד של המטופל  

 

וכמו כן:

· סקירה קצרה של תוכנית ההתמחות למטפל מומחה.

 

תכניות לצמיחה אישית מתקיימות ברחבי הארץ 

  

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020