Light Connections
 
 
 

מסלולי הכשרה EMF Balancing Technique® טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי


שלבים (5-8) V-VIII

'מאסטרים בתרגול'


קיימים שני מסלולי לימוד והכשרה:


תוכנית לצמיחה אישית בשלבים 5-8 בטכניקת ה EMF - עבור אלה שפשוט (ומאוד חשוב) מתענינים בהרחבת המודעות שלהם ובצמיחה האישית שלהם עצמם.

המסיימים יכולים לטפל בבני משפחתם, בחבריהם, ו...בעצמם.


תוכנית לדרך מקצועית בשלבים 5-8 בטכניקת ה EMF - אלה המחפשים אחר רמה גבוהה יותר של מקצועיות בעבודה אנרגטית ובוחרים להיות מטפלים בטכניקה, עוברים מסלול של התמחות שבסיומו הם מקבלים תעודת מטפל ומורשים לטפל במטופלים באופן מקצועי.

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020