Light Connections
 
 
 

שלבים I-IV

 

תכנית לדרך מקצועית

התמחות למטפלים מומחים  Accredited Practitioner Internship ב- EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי)
לתכנית לשדרוג - לחץ כאן

 

רק מורה מדריך  Supervisory Teacher רשאי ללמד את התוכנית המקצועית.

 

משך: מ- 3 חודשים ועד לשנה אחת (על פי הקצב האישי של המתמחה).

 

דרישה מוקדמת: השלמה של "תוכנית לצמיחה אישית"

 

התוכנית המקצועית מיועדת עבור אלה המבקשים להפוך למטפלים מקצועיים ב-  EMF Balancing Technique® והמחפשים אחר רמה גבוהה יותר של מומחיות ומקצועיות בעבודה אנרגטית.

עם סיום התכנית המקצועית, מוענקת תעודה המעידה על השתתפות בחלק זה של הכשרת המטפלים, וכמו כן על המטפלים המומחים לחתום על הסכם כללי המדיניות של הטכניקה.


ההתמחות כוללת העמקה ביחסי הגומלין עם המטופל:

 

· מיומנות שרות לקוחות / מטופלים

· מקצועיות

· מיומנויות עסקיות - דרכים לניהול עסק

 

וכמו כן:

· סקירה של תוכנית ההתמחות.

 

במהלך ההתמחות, בהדרכתו של  מורה מדריך - Supervisory Teacher בלבד:

 

· מתקיימים מפגשים מעשיים טיפוליים בהם מודגמת המקצועיות של התנועות הנדרשות לביצוע הטיפול.

· על המטפל המתמחה לנהל תיעוד של המפגשים הטיפוליים שהוא מבצע במהלך ההתמחות..

· המפגשים הטיפוליים במהלך ההתמחות לשלבים I-IV יעשו ללא תשלום. במקרים מיוחדים, המורה-מדריך רשאי לאשר למתמחה לגבות תשלום עבור המפגשים הטיפוליים האלה.

· מתקיימת סדרה של פגישות ייעוץ אישיות (וגם באמצעות טלפון או מייל) עם המורה המדריך, בהן המתמחה מלווה ומודרך באופן אישי.

 

לאחר השלמה משביעת רצון של ההתמחות, רשאי המטפל המומחה להציע מפגשים טיפוליים באופן מקצועי, לקהל לקוחותיו. 

.תינתן גם תעודה עם סיום ההתמחות

 

  

תכניות לדרך מקצועית מתקיימות ברחבי הארץ

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020