Light Connections
 
 
 

הכשרת מורים לשלבים I-IV

 

הרחיבו את הלמידה שלכם...הרחיבו את האפשרויות שלכם... הפכו והיו למורים ב'טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי'.

 

רק מורה מדריך למוריםSupervisory Teacher of Teachers  רשאי ללמד את התוכנית להכשרת מורים.

 

משך: 12 פגישות בנות 4 שעות (במידת הצורך ניתן להפחית במספר שעות הפגישה אך להגדיל את מספר הפגישות בהתאם)

 

דרישה מוקדמת: הקורס למורים פתוח למטפלים מומחים Accredited לכל השלבים, I-IV, V-VIII, ו IX-XII.  

 

ההכשרה כוללת חלקים של תוכן עיוני, נערכת חזרה, סקירה ובחינה מחדש של תיאורית השדה האלקטרומגנטי האנושי ושל 'רשת הכיול האוניברסלית' - Universal Calibration Lattice® - ומערכת היחסים האנרגטית בינה ובין מערכת הצ'קרות. כמו כן מתקיימים דיונים קבוצתיים מעמיקים על כל אחד מארבעת השלבים האלה, המספקים הבנה עמוקה יותר על המבנה והתמיכה המדעית שבבסיסה של 'טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי'.

 

ההכשרה בנויה ממתכונת משולבת המספקת הרצאה ותרגול. 

משולבים בה קטעי וידאו והיא כוללת חלקים העוסקים בתכנים ובחומרי ההוראה עצמה, במיומנות בדרכי הוראה והצגת הדברים באופן מקצועי, ביכולת תקשורתית ועמידה בפני קהל, ובכישורים עסקיים.

במהלך ההכשרה כל משתתף מתרגל ומדגים באופן מעשי ומקצועי חלק מהוראת כל אחד מארבעת השלבים האלה.

הכשרה זו גם מעניקה לתלמידים כלים מעשיים וחומרים שיסיעו לחווית ההוראה שלהם. חומרים אלה כוללים בין השאר חוברות עבודה למורה מפורטות ביותר, טפסים ודפים למסירה, מצגות, וידאו, תקליטורים ועוד.

 

המסיימים בהצלחה הכשרה זו וההתמחות שלאחריה יוכלו להעביר וללמד את שלבים I-IV כתוכנית לצמיחה אישית וללוות ולהדריך את ההתמחות של דרך מקצועית למטפל מומחה.

 

זוג מורים מספרים:

..."ההכשרה היתה חוויה מעצימה ומהנה מאוד לכולם. חומר הלימוד היה תמיכה אמיתית עבורנו. הוא אפשר לנו להציג תדמית מקצועית של העבודה. הבהירות והיכולת להשתמש בקלות בחומרים אלה אפשרו לנו להעביר את העבודה לאחרים באופן יעיל ועקבי.  

מצאנו שהתבניות למורים היוו מקור של עוצמה גדולה ויציבות במהלך ההכשרה. הן אפשרו לנו לאחוז ולהעביר את התהודה של העבודה בחן וחסד תוך כדי לימוד, ועזרו לנו לגלם אנרגיה של אהבה, חוכמה, שלווה ועוצמה שה EMF Balancing Technique® מייצגת"...  

 

.תינתן גם תעודה עם סיום ההכשרה וההתמחות 

  
 

ההכשרות מתקיימות ברחבי הארץ

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020