Light Connections
 
  

מיהו מטפל ב- EMF Balancing Technique® טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי

 

ישנם כיום שלושה סוגים של מטפלים מקצועיים:

 

· מטפל מומחה Accredited Practitioner לשלבים I-IV

סיים הכשרה בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים הראשונים(I-IV)  של הטכניקה, ולאחר עבר התמחות מקיפה ונרחבת בהדרכתו של מורה מדריך Supervisory Teacher.

במהלך ההתמחות, המטפל הדגים מיומנות בביצועם של ארבעת השלבים הראשונים של הטכניקה, וגילה הבנה בעקרונות המנחים את ביצוע הטכניקה.

מטפל מומחה רשאי להפוך גם למטפל מומחה 'מאסטר בתרגול' לשלבים V-VIII.

 

· מטפל מומחה 'מאסטר בתרגול'Accredited "Master in Practice" Practitioner  לשלבים V-VIII

סיים הכשרה בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים הנוספים(V-VIII)  של הטכניקה, ולאחר עבר התמחות מקיפה ונרחבת בהדרכתו של מורה מדריך 'מאסטר בתרגול' Supervisory "Masters in Practice" Teacher.

· מטפל מומחה Accredited Practitioner  לשלבים IX-XII

סיים הכשרה בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים האחרונים(IX-XII)  של הטכניקה, ולאחר עבר התמחות מקיפה ונרחבת בהדרכתו של מורה מדריך Supervisory Teacher.

· מטפל מומחה Accredited Practitioner  לשלב XIII
מי שכבר מטפל מומחה מקצועי לשלבים הקודמים I-XII.

 

ישנם גם מטפלים שסיימו את תוכנית הכשרת המטפלים הישנה של הטכניקה:


· מטפל מוסמך Certified Practitioner לשלבים I-IV (תכנית ישנה)

סיים הכשרה בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים הראשונים(I-IV)  של הטכניקה.

הערה: ההכשרה כשלעצמה למטפלים מוסמכים אינה מהווה אמת מידה על מנת להפוך למטפל מומחה.

למטפל מוסמך ישנה הבחירה להפוך למטפל מומחה לשלבים I-IV לאחר שישלים את ההתמחות לשדרוג מקצועי בהדרכתו של מורה מדריך. 

מטפל מוסמך רשאי להפוך גם למטפל 'מאסטר בתרגול' לשלבים V-VIII, וזאת לאחר שישלים את התכנית לשדרוג למטפלים מוסמכים.

 

 

כמו כן ישנם מטפלים שסיימו רק את חלק ההכשרה של ה"צמיחה האישית" בלבד, של שלבים I-IV, או שלבים V-VIII, או שלבים IX-XII, אבל לא עברו עדיין את החלק של ההתמחות.

מטפלים אלה רשאים לטפל רק בבני משפחתם, בחברים, ואינם רשאים לגבות תשלום עבור המפגשים הטיפוליים שהם מציעים.


  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020