Light Connections
 
  

שלב XIII

 

דרכו של ההתפתחותי המתגלה  (נתון בתהליך מתמיד של התפתחות)

 

אנחנו חיים בתקופה של שינוי גדול, הן באופן אישי והן באופן קולקטיבי.

תקופה זו של טרנספורמציה מציגה בפנינו הזדמנות פז להתפתח מעבר לגבולות הקיימים שלנו. אם נמשיך לעשות אותם דברים שתמיד עשינו, נמשיך ליצור ולקבל אותן תוצאות זהות.

האם אתם בוחרים לאמץ את תהליך ההתפתחות שלכם, או האם אתם בוחרים להישאר באותו מקום, כפי שהינכם?

 

ישנו מקום, מערכת ממשית ועוצמתית בתוך מודעותכם, בה הגיון ופוטנציאל אינסופי מתמזגים יחד על מנת ליצור מציאות רחבה יותר המלאה באפשרויות הניתנות להשגה.

 

אתם יכולים לארגן את האנרגיה שלכם באופן מודע, למקד ולכוון אותה כדי ליצור את החיים שאתם בוחרים עבור עצמכם. המחשבות שלכם, המילים, הפעולות והרגשות שלכם יוצרים כולם מטענים אנרגטיים הקובעים את דפוסי חייכם.  

אתם יכולים להפוך להיות ה 'צופה הקוונטי' של חייכם, להפוך ולהיות מאסטרים בבחירות המודעות שלכם, ולפתח את תוכניתכם האישית על מנת לאזן בין דממה ופעולה. קחו אחריות על חייכם, בחוכמה ובשמחה, ותמצאו את עצמכם מחייכים הרבה יותר...   

 

שלב XIII, מפגש טיפולי אנרגטי חדש זה הוא מתנה שתם יכולים להעניק לעצמכם. למעשה הוא שילוב מרהיב של כל שנים עשר השלבים של ה EMF Balancing Technique®, ולמעשה הוא ההתחלה והסיום של טכניקה זו העוסקת בהתפתחות האנושית העכשווית והעתידית.

 

הדינמיקות האנרגטיות החדשות מאפשרות להציע לאדם את 'תפריט' השלבים השונים, ממנו יוכל לבחור כל שלב בכל סדר שהוא...

 

ניתן לקבל ולחוות את שלב XIII לאחר שמקבלים את כל שנים עשר השלבים שלפניו, במהלכם, או ניתן לקבלו כבר כמפגש טיפולי ראשון.

במקרה כזה, על האדם לבחור אחר כך בסדרת טיפולים אחת לפחות, ולהתחייב לפחות לארבעה מפגשים טיפוליים עוקבים של הסדרה שבחר.

הוא יכול לבחור את הסדרה של שלבים I-IV , את הסדרה של שלבים V-VIII, או את הסדרה של שלבים IX-XII. עליו להשלים סדרת מפגשים אחת, לפני שיוכל לעבור לסדרת מפגשים אחרת נוספת.

הוא גם יכול לבחור לעבור את השלבים הטיפוליים על פי סדר אקראי שיבחר.

 

לאחר מכן ניתן לקבוע פגישות טיפוליות נוספות לצורך כיוונון וחיזוק, בכל סדר שהוא.

 

טיפול זה הוא דרך מהירה וישירה הנוגעת במרחב עמוק ביותר בתוככם, היכן שיש לכם בהירות ומיקוד גדולים יותר. ה"הגיון של הרשת" תומך בכם ועוזר 'להוציא לאור' את חוכמתכם הפנימית במהלך המפגש הטיפולי. וכאן מגיע החלק הטוב ביותר - התמיכה ממשיכה גם לאחר המפגש! היא הולכת איתכם לכל מקום, מכיוון שהיא אתם!"

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020