Light Connections
 
  

שלבים IX-XII - חופש באנרגיה של אהבה

 

בשלבים IX-XII, כבני אדם אוניברסליים, אנחנו נוטלים אחריות גדולה יותר על תפקידנו בתהליך הכיוונון והיצירה במשותף. ממשיכים לפתח את יכולתנו להשתמש ב 'רשת השלישית' כדי להגשים את אנרגית החופש בתוך הוויתנו וחיינו, תוך שימוש חוזר ונשנה בדינמיקות של הביקוע וההתכה כדי ליצור אנרגית התפתחות ייחודית ועוצמתית של שלמות בחיינו!

 

  
 

שלב IX

אדם אוניברסלי

 

מתמקד בהגשמה וניהול האנרגיה שלנו, באמצעות 'הרשת השלישית'.

מה אתם מוכנים להשיג עכשיו? לאן אתם מוכנים להגיע?

 

שלב X

הורה/הורים אוניברסלי

 

תהליך של התכת האנרגיות של ה 'אני האינסופי', המביא לכך שאנו הופכים להיות ההורה האוניברסלי של עצמנו. זוהי מתנה עמוקה של שלמות וקדושה עבור כל הדורות.

 

שלב XI

שותף/אהוב אוניברסלי

 

האנרגיה של האיחוד הטהור מתחוללת בתוך ליבתנו ('אני אינסופי'), מתכווננת דרך ה'רשת' שלנו ('אני אינדיבידואלי') ויוצרת את המודעות של מציאתה של אהבת העצמי: "ואהבת לרעך כמוך."

 

שלב XII

ההתפתחותי המתגלה

 

פותח למודעות של ה'אדם החדש' החי בתוך השינוי והטרנספורמציה האנרגטית של 'כדור הארץ החדש'! הביטוי החדש והעמוק הזה של העצמי, מביא לידיעה שהשתנינו, ושאנחנו מצוידים בכלים חדשים שיסייעו לנו בניהול התפתחותנו.

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020