Light Connections
 
  

שלבים V-VIII - מאסטרים בתרגול

 

ארבעת השלבים הראשונים מחזקים את Universal Calibration Lattice®- רשת הכיול האוניברסלית- ויוצרים בסיס אנרגטי איתן, על מנת שנהיה מסוגלים לשאת מטען אנרגטי גדול יותר. שלבים אלה מאפשרים לנו להמשיך ולהרפות מאותם עוגנים אנרגטיים מן העבר, להגביר את יעילותנו ויכולתנו ליצור בתזמון ועיתוי מדויקים, לטפח את צמיחתנו הרוחנית, ולהכיר ולדעת את עצמנו כישויות אנרגטיות בעלות מישורי קיום נוספים.

 

ואכן, ארבעת השלבים הנוספים של ה- EMF Balancing Technique® הם בעלי אופי שונה ומתמקדים בתרגול המאסטריות בחיי היומיום, מתוך בחירה וביטוי מלא של אותן תכונות מאסטריות (איכויות גבוהות) שהיינו רוצים לתרגל ולחזק בתוכנו בזמן נוכחי זה של חיינו. אלו תכונות שאנו כבר נושאים בתוכנו אך שנהגנו לייחס אותן למאסטרים הגדולים שפגשנו בעבר, ושכה רצינו להידמות להם.

 

בחוויית המפגשים הטיפוליים ישנה עוצמה טהורה ואנרגיה מוגברת זמינה. תרגול תכונות המאסטריות בחיי היומיום שלנו, מגבירה את התהודה המקורית של מי שאנחנו, של אותו ניצוץ אלוהי. חלק מאיתנו כבר נוהגים וחיים על פי תכונות אלו. זוהי הזמנה להמשיך ולתרגל עוד! הבנתנו את התכונות האלו תעמיק, תתפתח, ויתכן אף שתשתנה כאשר נתרגל אותן עוד ועוד, ואף תביא לביטוי מלא יותר שלהן.

ככל שנרבה לתרגל את תכונות המאסטריות בחיי היומיום שלנו, כך נצליח יותר ויותר לחזק את יכולתנו ליצור-במשותף ולחיות את חיינו המוארים ביותר, תהא המשמעות של זה עבור כל אחד מאתנו, אשר תהא.

 

לפני תחילתו של המפגש הטיפולי בשלבים V-VIII, המטפל מקדיש דקות ספורות לסקירה ציורית, בה הוא מראה למטופל איורים של רשת הכיול האוניברסלית, ולאחר מציג את התבניות האנרגטיות של שלבים I-IV, ואת התבניות האנרגטיות של שלבים V-VIII .

 

כל מפגש טיפולי בשלבים V-VIII מתחיל כשהמטופל יושב על כסא. המטפל מבקש ממנו לעצום את עיניו, להרגע ולנשום עמוקות, ולאחר מזמין אותו בעדינות להתחיל במפגש. לאחר ברכת פתיחה, המטפל מציג שלוש שאלות פשוטות, והמטופל מהרהר בהן בשקט במשך רגעים מספר.

 

 

בשלבים אלה משתמשים גם בסדרה של קלפים הנקראים "קלפים לתרגול המאסטריות", ועליהם איורים יפהפיים המתארים תכונות שונות. בכל שלב ישנה בחירה בין 11 תכונות שונות, המטופל מתבונן בהם ובוחר מתוכם את התכונות אותן ירצה לתרגל ולחזק בזמן נוכחי זה של חייו. כמו כן  ישנו קלף נוסף היכול לייצג כל תכונה של מאסטריות.

 

לאחר בחירת התכונות, המטופל שוכב על מיטת הטיפולים, לקבלת המשך המפגש הטיפולי.

 

במהלך חלק זה של המפגש, נקבעות התנועות המבוצעות על ידי המטפל בהתאם לתכונות שנבחרו על ידי המטופל. אם כן, הבחירה האישית הופכת כל מפגש טיפולי למיוחד ויחיד במינו, בדומה לטביעות האצבעות...

בסיומו של המפגש הטיפולי, מקבל המטופל דף תיעוד וכמו כן דף רישום של המפגש הטיפולי, אותם הוא יכול לקחת עימו. דף התיעוד מכיל שאלות למחשבה עבורו, בשעה שהוא מתחיל להתחזק ולתרגל את המאסטריות שלו בחיי היומיום.

 

שלב V - אהבה אינסופית

השלב החמישי מתמקד בשינוי ובהעצמת אנרגית האהבה האינסופית שבנו, תוך כוונה ליצור במשותף אחדות גדולה יותר בתוך הווייתנו, ולחיות ברמה חדשה של חופש.

האם אנחנו מוכנים להתפתח ולהגביר את יכולתנו לבטא את אנרגית האהבה האינסופית בכל עוצמתה?

אנחנו יכולים לבחור ולהעצים בשלב הזה, "תכונות מאסטריות" כמו פתיחות, יצירתיות, כנות, סליחה, הומור, ועוד.

 

שלב VI - חמלה אינסופית

השלב הששי מתמקד באזור מסויים מאחורי הצלעות, על מנת להרפות ולשחרר אותם עוגנים עתיקים מן העבר הרחוק, המוחזקים שם כדפוסי אנרגיה קשורים וסבוכים. כיוונון לרמה חדשה של ידיעה יעילה ושימושית, וליכולת לבטא חמלה אינסופית כלפינו וכלפי הסובבים אותנו.

אנחנו יכולים לבחור ולהעצים "תכונות מאסטריות" כגון, ענווה, נייטרליות, נדיבות, סבלנות, שמחה, איזון, ועוד.

 

שלב VII - נוכחות אינסופית

בשלב השביעי אנחנו נעשים מודעים לחשיבות ולעוצמה הגדולה של הביטוי האישי של נוכחותנו האינסופית, הרב-מימדית, באופן מלא, בגופנו הפיזי. דבר זה תורם למיזוג והכלת מלוא המטען האנרגטי של ישותנו, חיבור בין הרוח לביולוגיה.

בשלב זה אנחנו יכולים לבחור ולתרגל "תכונות מאסטריות" כמו מיקוד והבחנה, קבלה עצמית וביטחון, אינטואיציה, ועוד.

 

שלב VIII - חוכמה אינסופית

השלב השמיני מעמיק את המשמעות של תרגול המאסטריות בחיי היומיום, ומבהיר את המחויבות להיות במקום המואר, האנרגטי והעוצמתי הזה, מתוך חוכמה, חסד ואחריות - ובכך לתרום להתעצמותה והתפתחותה של המודעות האנושית כולה.

אנחנו יכולים לבחור מבין "תכונות המאסטריות", תכונות כמו התמדה, אמון, יושרה, אהבה ללא תנאי, הרמוניה, הארה ועוד.

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020