Light Connections
 
  

השלבים השונים של הטכניקה

 

בתחילה היו רק שני שלבים ב EMF Balancing Technique® - טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי.

עם השנים נוספו עוד שני שלבים נוספים. בשנת 2003 נוספו ארבעה שלבים נוספים, ביוני 2008 נוספו עוד ארבעה שלבים, וביוני 2009 נוסף שלב נוסף, כך שקיימים בסה"כ שלושה עשר שלבים.

 

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020