Light Connections
 
  

שיתוף הפעולה בין המטפל למטופל

 

תפקידו של המטפל בטכניקה הוא להקל על ביטויה של חוכמתו הפנימית של המטופל באמצעות עבודה עם הדפוסים האנרגטיים של EMF Balancing Technique® - טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי. המטפל מודרך בתנועות מסוימות, ומצויד בחומר מילולי הכתוב במדויק והמיועד לעבוד עם דפוסי האנרגיה של הטכניקה.

המפגשים הטיפוליים של הטכניקה נועדו להיות חוויה מהנה המיועדת לחזק את ההתעצמות האישית של האדם כפי שהוגדרה על ידי חוכמתו הפנימית. תפקידו של המטפל בשיטה הוא לסייע, בכך שיעקוב אחר ההוראות של הטכניקה ויבצע את המפגש הטיפולי במתכונתו המקורית, כפי שלמד. המטפל תמיד יכבד את חוכמתו הפנימית של המטופל.

השתיקה מהווה אף היא גורם עוצמתי, והמפגשים הטיפוליים כוללים לעיתים תהליך של שתיקה מכבדת. כאשר המטפל אינו מדבר, הוא מכבד את המטופל בשקט, כבן אנוש.

 

לאחריותו האישית של האדם יש תפקיד חשוב בתהליך היצירה-במשותף של המציאות הרצויה לו. המטפל מחויב לסייע בתהליך טבעי זה, אך כדי להשיג את התועלת המרבית מהמפגשים הטיפוליים, על המטופל להכיר, לקבל ולאשר את החלק האישי שלו בתהליך האיזון, כחלק שווה ערך בחשיבותו. בדרך זו הוא יכול ליצור ולברוא במשותף באורח יעיל יותר.

אחת הדרכים לעשות זאת היא לתת כוונה ולהכיר בעצמנו כישויות אנרגטיות, ועל ידי חזרה על המהות של מספר מילים וכוונות שנאמרות על ידי המטפל בארבעת השלבים הראשונים (I-IV), כך שבאופן מודע המטופל מקבל אחריות על חייו ועל התפקיד שלו בתהליך האיזון.

ארבעת השלבים הנוספים (V-VIII) מעודדים אף הם את המטופל להמשיך את תהליך האיזון של המפגש הטיפולי. הוא מוזמן להרגיש, לחוש, לדמיין או לחשוב על המפגש הטיפולי שלו, להתבונן בתכונות המאסטריות אותן בחר לתרגל, לעיין בשאלות למחשבה, להרהר ואף לתעד בכתב תובנות שתהיינה לו. כך יוכל לעזור לעצמו לחוות חיבור עמוק יותר עם חוכמתו הפנימית, ולחיות בהרמוניה גדולה יותר עם הסובבים אותו, בשעה שהוא מתרגל את המאסטריות שלו בחיי היומיום.

 

לאנשים מספרים - לחץ כאן
לסדנאות הכשרה
- לחץ כאן

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020