Light Connections
 
  

מהו תהליך האיזון?

 

ישנן סיבות רבות בגינן פונים אנשים לטיפול ב- EMF Balancing Technique® - טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי: רצון להרגע, להרפא, להבין את העצמי, להגביר בטחון עצמי, צמיחה והפעלת העוצמה האישית, ועוד.

 

תהליך האיזון מתחיל מחווית שלושה עשר השלבים השונים, כאשר כל שלב הוא מפגש טיפולי בפני עצמו.


· ניתן לקבל סדרת טיפולים בת ארבעה מפגשים ראשונים עוקבים (שלבים
I-IV), ולאחריהם את סדרת הטיפולים של ארבעת השלבים הבאים (שלבים V-VIII), ולאחריהם את סדרת הטיפולים של ארבעת השלבים שאחריהם (שלבים IX-XII), ולבסוף את שלב XIII.  לאחר מכן ניתן לקבוע פגישות טיפוליות נוספות לצורך כיוונון וחיזוק, בכל סדר שהוא.

 

· ניתן לקבל ולחוות את שלב XIII בתחילה, ואחריו ניתן לבחור בסדרת הטיפולים בת ארבעת המפגשים הראשונים (שלבים I-IV), בסדרת הטיפולים של ארבעת השלבים הבאים (שלבים V-VIII), או בסדרת הטיפולים של ארבעת השלבים שאחריהם (שלבים IX-XII). לאחר מכן ניתן לקבוע פגישות טיפוליות נוספות של הסדרות לצורך כיוונון וחיזוק, בכל סדר שהוא.
הערה: במקרה כזה, על המטופל להתחייב לפחות לארבעה מפגשים טיפוליים עוקבים של הסדרה שבחר.

 

· הדינמיקות האנרגטיות החדשות מאפשרות להציע לאדם את 'תפריט' השלבים השונים, ממנו יוכל לבחור כל שלב בכל סדר שהוא, ולאחר לשוב ולחזור על מי מהם, על פי בחירתו ורצונו.

 

· מספר הפגישות הטיפוליות שונה מאדם לאדם, בהתאם למצבו וצרכיו בנקודת הזמן המיוחדת בה הוא נענה לקריאת הכיוונון. ישנם כאלה העוברים את התהליך במהירות, וישנם העושים זאת בקצב איטי יותר. על כל אדם לכבד את התהליך הפנימי הייחודי שלו, ולא ל"התחרות עם רעהו" ולהאץ את מהירות הכיוונון.

 

· ישנם אנשים החוזרים שוב ושוב על המפגשים הראשונים (I-IV) לפני שהם מחליטים לפנות ולקבל את המפגשים הבאים (V-VIII), ולאחר הם מחליטים לפנות ולקבל את המפגשים של שלבים IX-XII, או ששבים וחווים שוב את השלבים הקודמים. ישנם אנשים הממשיכים ומסיימים ברצף את שנים עשר המפגשים השונים, או בוחרים לעבור אותם בסדר אקראי.

 

חוכמתו הפנימית של כל אדם מדריכה אותו אם לחזור על שלב מסויים או לנוע הלאה לשלב הבא.

 

· לאחר שאדם חווה את ארבעת השלבים הראשונים, את ארבעת השלבים הבאים, או את כל שלושה עשר השלבים, ברצף או בכל סדר שהוא, הוא רשאי לבחור ולחוות אחד מהם שוב, את כולם, או חלק מהם, בכל עת.

 

ניתן לעבור את הכיוונונים של כל השלבים I-XIII, הן במפגשים טיפוליים אישיים והן כהשתלמות בטכניקה להכשרת המטפלים.

 

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020